PRACOVNÝ LIST MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE

Prosíme o vyplnenie nasledovného pracovného listu, ktorý bude slúžiť pre vypracovanie plánu marketingovej komunikácie. Ručíme za to, že zaslané informácie budú využité iba pre horeuvedené potreby a nebudú poskytnuté tretím osobám a ani iným spôsobom zneužité.

RESET - kompletná reklama, úspechu nahráva ...
Na vrch stránky